Izjava o zaštiti osobnih podataka

Važno nam je da budete potpuno informirani o osobnim podacima koje prikupljamo kada koristite naše online ponude i usluge, te da budete upoznati s načinom na koji ih koristimo.
Gdje god DEKRA obrađuje osobne podatke, takva se obrada provodi u svrhe definirane u ovoj Izjavi o zaštiti osobnih podataka.
Općenito
Trgovačko društvo DEKRA Croatia d.o.o. posluje u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti osobnih podataka, posebno u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka (Uredba EU 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27.04.2016.g.) te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. U nastavku Vas informiramo koje osobne podatke prikupljamo, u koje svrhe ih koristimo te kako te postupke možete nadzirati i ostvarivati svoja prava.
Voditelj i/ili izvršitelj obrade osobnih podataka
Svrhe i pravna osnova obrade osobnih podataka
Primatelji osobnih podataka
Razdoblje pohrane osobnih podataka
Prava ispitanika
Korištenje Internet stranice