Umjeravanje mjerne opreme

Umjeravanje mjerne opreme – na licu mjesta i u Laboratoriju

Brojni mjerni i ispitni uređaji svakodnevno se koriste u svakoj tvrtki. Točnost i pouzdanost mjerne opreme osnovni je zahtjev za rad bez pogrešaka - a time i za vašu visoku kvalitetu proizvoda i usluge. Stoga mjernu opremu treba provjeravati periodično i u slučaju nesukladnosti kao što su mehanički ili električni udari.

O umjeravanju mjerne opreme na licu mjesta i u laboratorijima

Stručnjaci DEKRA-e provode umjeravanje na svim relevantnim vrstama mjerne opreme kako bi osigurali njezinu točnost i utvrdili mjeriteljsku sljedivost mjerenja. Kao umjerno tijelo treće strane, DEKRA jamči da oprema koju koristite ispunjava ne samo najstrože industrijske standarde, već i vaše individualne specifikacije i lokalne propise.

Naši stručnjaci izvode umjeravanje unutar laboratorija DEKRA ili na licu mjesta u vašim prostorijama, ovisno o primjeni i vašim zahtjevima.
DEKRA nudi usluge umjeravanja za:
Moment sile
 • Moment ključeve
 • Moment odvijači
 • Mjerno područje od 0,2 Nm do 1100 Nm
Mjerila duljine:
 • Pomična mjerila
 • Mikrometarski vijci
 • Mjerne ure (komparatore)
 • Ravnala
 • Dubinomjeri
Mjerila tlaka:
 • Mjerno područje od -1 bar do 600 bar
 • Tlačni medij plin,ulje
 • Primjeri:
  • Manometri za mjerenje tlaka u sustavu kočnica
  • Manometri za mjerenje tlaka sustava ubrizgavanja goriva
  • Manometri za mjerenje tlaka ulja u motoru
  • Manometri za mjerenje podtlaka
  • Manometri za mjernje tlaka kompresije
Ostalo:
 • Uređaj za podešavanje kuta nagiba svjetlosnog snopa
 • Radno mjesto za prethodno naveden uređaj
 • Digitalni multimetri
 • Refraktometri
 • Uređaji za balansiranje kotača