Zaštita od požara

Sveobuhvatno ispitivanje sustava zaštite od požara kako bi se jamčila sigurnost građevina

DEKRA nudi profesionalnu i stručnu uslugu zaštite od požara koja pokriva sve aspekte sigurnosti objekata. Naši stručnjaci mogu raditi s Vama od najranijih faza planiranja kako bi osigurali usklađenost s propisima, otkrili pogreške i smanjili troškove.

DEKRA stručnjaci pružaju arhitektima, planerima, proizvođačima, operaterima i vlasnicima sveobuhvatnu, naprednu i prilagođenu podršku kako bi osigurali da ispunjavaju sve potrebne sigurnosne i zakonske obveze. Možemo surađivati s Vama od najranijih faza planiranja kako bismo osigurali da Vaš projekt zadovoljava sve zakonske zahtjeve zaštite od požara. Tijekom izgradnje, naši stručnjaci osiguravaju da se svi kvarovi ili nedostaci građevine otkriju u ranoj fazi i da se troškovi svedu na najmanju moguću mjeru. DEKRA-ini stručnjaci za protupožarnu zaštitu pružaju podršku u području tehničke građevinske opreme, ventilacije, klimatizacije i električnih sustava.
Bez obzira na veličinu vaše zgrade i gdje god se ona nalazila, naš globalni tim stručnjaka za zaštitu od požara može surađivati s vama kako bi jamčio da je sigurna i u skladu sa svim primjenjivim propisima i zakonskim zahtjevima. Imamo desetljeća iskustva u ovom području i svi naši stručnjaci akreditirani su od strane nadležnih građevinskih vlasti za zemlje kojima služimo.
 • Inspekcija u skladu s važećim standardima i zakonima
 • Podrška u postizanju regulatorne i pravne sukladnosti
 • Usluge pripreme za puštanje u rad i rutinskog testiranja
  DEKRA-ini stručnjaci za protupožarnu zaštitu i stručnjaci za elektrotehniku akreditirani su od strane svih relevantnih tijela za provođenje ispitivanja prije puštanja u rad građevine, kao i za pružanje tekućih ili ponavljajućih građevinskih inspekcija i ispitivanja.
  DEKRA-ine usluge u području zaštite od požara:
  • Savjetovanje za planere i vlasnike građevina
  • Crtanje i vrednovanje koncepta detekcije i zaštite od požara za nove građevine te izmjenom uporabe
  • Pregled dizajna i pregled detekcijskih i alarmnih sustava
  • Ispitivanje instaliranih detektora dima i požara
  • Pregled sukladnosti sustava glasovnog alarma u dvoranama, kazalištima ili na stadionima
  DEKRA-ini stručnjaci za električnu energiju također su akreditirani za pregled dizajna i pregled sigurnosnog napajanja građevina prema građevinskom propisu. DEKRA također nudi bilo koju vrstu električnog pregleda za instalacije, stacionarnu ili pokretnu opremu, kao i za solarne instalacije i vjetroturbine.