Procjene i vještačenje

Precizna i neovisna procjena

Kada je riječ o potraživanjima ili žalbi vezanih uz svaku moguću vrstu štete, često su neophodne profesionalne stručne procjene. DEKRA-ino sveobuhvatno stručno znanje unutar odjela za usluge procjene i vještačenja nudi neovisnost, inovaciju i kvalitetu.

Naš portfelj usluga odnosi se na svu moguću štetu, bez obzira na njezinu prirodu i složenost. Od svih vrsta inspekcija i odštetnih zahtjeva za automobile, odštetnih aktivnosti u području imovine, pomorstva pa sve do odgovornosti za vrlo specijalizirane usluge odštetnih zahtjeva, na primjer u području umjetnosti i vina. Također, proces određivanja cijena, brendiranje i prodaja vraćenih vozila u ime naših klijenata dio je portfelja Servisnog odjela.
Iznad svega, opslužujemo sve kupce u automobilskoj industriji i industriji osiguranja i leasinga, ali i ispunjavamo potrebe B2C tržišta.