Pregled električnih instalacija

Sveobuhvatno stručno električno ispitivanje kako bi se osigurala sigurnost instalacija

DEKRA je vodeći globalni pružatelj pregleda električnih instalacija. Radimo s našim kupcima od najranijih faza planiranja, pomažući im da osiguraju usklađenost, otkriju pogreške i minimiziraju troškove.

U mnogim zemljama DEKRA djeluje kao akreditirano tijelo ili s odabranim stručnjacima. Prije, tijekom i nakon izgradnje, naši stručnjaci osiguravaju da se sve pogreške i nedostaci u tehnologiji otkriju u ranoj fazi i da se troškovi svedu na najmanju moguću mjeru. Sveobuhvatni programi i izvješća DEKRA-inih električnih stručnjaka pomažu vam da osigurate svoje sustave na najisplativiji način.
Sveobuhvatni portfelj usluga za ispitivanje i pregled električnih instalacija uključuje:
 • Pregled dizajna električnih instalacija
 • Obvezni početni pregled električnih instalacija
 • Periodična provjera električnih instalacija (prva i ponavljajuća)
 • Posebne zadaće za osiguravatelje
 • Mjerenje snage električnih instalacija
 • Mjerenje poremećaja električnih instalacija
 • Analiza rizika od električnih kvarova
 • Tehničko savjetovanje o tome kako projektirati i koristiti električne instalacije
 • Termografsko mjerenje električnih instalacija
 • Zaštita od munje i gromova
 • Inspekcija druge strane tijekom proizvodnje i montaže električne energije i/ili kontrola zadataka