Neperiodični pregledi električnih instalacija

Osigurajte usklađenost sa sigurnosnim zahtjevima Vaših instalacija

DEKRA je vodeći globalni pružatelj inspekcija električnih instalacija. U mnogim zemljama, DEKRA djeluje kao akreditirano tijelo ili sa posebno ovlaštenim električarima za obavljanje obveznih početnih inspekcija i neperiodičnih inspekcija električnih instalacija.

O neperiodičnim inspekcijama električnih instalacija i opreme

DEKRA-ina usluga neperiodičkih pregleda omogućuje našim klijentima da osiguraju da njihove električne instalacije zadovoljavaju sve potrebne regulatorne zahtjeve, osiguravajući sigurnost svojih zaposlenika. Električne instalacije uključuju svu električnu opremu koja se koristi za proizvodnju, pretvorbu, distribuciju ili uporabu električne energije.
Ako je Vaša električna instalacija nova ili je prošla kroz značajne izmjene te treba biti priključena na mrežu Vašeg nacionalnog dobavljača energije, potrebno joj je dostaviti potvrdu o sukladnosti.
Raspored klijenta je i naš raspored, a DEKRA-ini stručnjaci za električnu instalaciju jamče našim kupcima konačnu vezu s mrežom što je prije moguće.

Obvezni početni pregled električnih instalacija

DEKRA provjerava stalne ili privremene električne instalacije kada su puštene u pogon ili nakon što su podvrgnute strukturnoj modifikaciji kako bi se osiguralo da su u skladu s obveznim sigurnosnim zahtjevima za početni pregled.
Početni pregled električnih instalacija odnosi se na bilo kakvu promjenu na električnoj instalaciji, uključujući:
  • Zamjene i dodavanje novih trošila
  • Promjene struje kratkog spoja izvora
  • Izmjene distribucijskih strujnih krugova
  • Izgradnju ili rekonstrukciju dijela instalacije
Ta je provjera ključna jer pruža procjenu sukladnosti instalacije sa lokalnim propisima i međunarodnim normama.