DEKRA vizija

Bit ćemo globalni partner za siguran i održiv svijet

DEKRA osigurava sigurnost od svog osnutka 1925. godine. Ovu osnovnu potrebu ljudi zadovoljava naša radna snaga s više od 45.000 ljudi u više od 60 zemalja na svim kontinentima s opsežnom stručnošću, širokim uslugama i strastvenom predanošću.
U 2015. godini – godini našeg 90. rođendana – stajali smo u osvit nove ere u povijesti naše tvrtke. Misiju naših osnivača za sljedećih deset godina usmjerena je kontekstu strateških cijljeva. Do našeg 100. rođendana naša vizija da budemo "globalni partner za siguran i održiv svijet" trebala bi postati stvarnost.

Sadržaj vizije

Naša Vizija 2025 opisuje naš model i sadrži pet elemenata:
 • Naša slika budućnosti "Živimo u sigurnom svijetu" temelji se na ljudskoj potrebi za sigurnošću i predstavlja našu želju da budemo dosljedni u našoj predanosti ljudskoj sigurnosti
 • Naša vizija "Bit ćemo globalni partner sigurnog i održivog svijeta" opisuje našu ambiciju za budućnost
 • Naša misija "Sigurnost i održivost" opisuje našu ulogu u društvu
 • Naša korporativna načela strateške su smjernice prema kojima je tvrtka orijentirana.
 • Naše vrijednosti ljudi služe kao smjernice za svakodnevno ponašanje svih zaposlenika DEKRA-e

Poslovna područja

Sigurnost je temeljna potreba za sve. Znamo da se nesreće mogu izbjeći. Stoga se koncentriramo na tri ključna područja života: na cesti, na poslu i kod kuće.
Naša misija
Naša misija je jasno definirana: Sigurnost i održivost djelovanjem:
 • Tehnologija i oprema
 • Standardi i prakse
 • Način razmišljanja i ponašanje
Naša korporativna načela
Sedam korporativnih principa pomažu nam da provedemo našu viziju. Oni su:
 • Ekonomski uspjeh
 • Rast
 • Fokus na kupca
 • Globalizacija
 • Inovacija
 • Integracija
 • Fokus ljudi
Vrijednosti zaposlenika
Vrijednosti naših ljudi služe kao smjernice za svakodnevno ponašanje svih zaposlenika DEKRA-e. To uključuje:
 • Odgovornost za sigurnost
 • Fokus na kupca
 • Poduzetnost
 • Timski duh
 • Integritet